Overheid moet bedrijfsleven ondersteunen zonder bemoeizucht

"Het is essentieel dat de ondernemingen ondersteund worden door een gepast overheidsbeleid. Het is daarbij van belang dat ten opzichte van de uitdagingen waarmee de ondernemingen gekonfronteerd worden, dit beleid fundamenteel verschilt van wat de overheid tot dusver onder industriebeleid verstond. De openbare instellingen moeten een omgeving scheppen die aanzet tot de oprichting en ontwikkeling van ondernemingen en er zich van onthouden in alle materies te willen tussenkomen. Anderzijds heeft de overheid een essentiële verantwoordelijkheid in het kader van overheidsbestellingen en heeft ze een primordiale rol inzake opvoeding, vorming en wetenschappelijk onderzoek.'