'Overheid moet vertrouwen van gezinnen en bedrijven opkrikken'

BRUSSEL (tijd) - Het VBO heeft vrijdag de overheid opgeroepen om maatregelen te nemen die het vertrouwen van de consumenten en investeerders herstellen. De regering moet op drie terreinen klaarheid scheppen: een geloofwaardig perspectief op afbouw van de overheidsschuld, de hervorming van de sociale zekerheid en een herstel van de concurrentiekracht van de ondernemingen.Het VBO zegt op basis van een sectoraal overzicht dat de economische activiteit vanaf het tweede kwartaal fors terugviel. 'Deze achteruitgang zette zich door in het derde kwartaal en op basis van het elektriciteitsverbruik ook in het begin van het vierde kwartaal.' Het elektriciteitsverbruik lag in oktober ruim drie procent lager dan in oktober vorig jaar.