'Overheid moet voor 50 miljard extra saneren'

BRUSSEL (tijd) - Het einde van de budgettaire tunnel is nog niet in zicht. Het VBO waarschuwt dat de overheid tegen 1999 voor ten minste 50 miljard frank bijkomende saneringsmaatregelen moet treffen om de doelstelling van haar eigen convergentieplan te verwezenlijken. Economisch directeur Baudouin Velge en econoom Nico Demeester baseren zich daarvoor op de recente economische prognoses van het Federaal Planbureau.Na de begrotingscontrole en ter gelegenheid van 1 mei verklaarden sommige politici dat er in de komende jaren geen bijkomende budgettaire ingrepen meer nodig zijn. Recente voorspellingen, die suggereren dat het overheidstekort dit jaar ten hoogste 2,9 procent van het bruto binnenlands product (BBP) zal bedragen, leken hen gelijk te geven.