Overheid verdient grootste stuk cultuursubsidies terug

(tijd) - De Vlaamse muziekfederaties kregen in 1994 51 miljoen frank aan (Vlaamse en lokale) overheidssubsidies, maar betaalden 352 miljoen frank terug aan de (vooral federale) overheden, via fiscus en RSZ. Dat is een van de verrassende conclusies van een universitaire studie, uitgevoerd in opdracht van het Vlaamse ministerie van cultuur.De studie 'Economische impacten van cultuur en van het cultureel subsidiëringsbeleid', uitgevoerd door het Studiecentrum voor Economisch en Sociaal Onderzoek (SESO) van de Ufsia (Universiteit Antwerpen) onderzocht het geheel van professionele podiumkunsten in Vlaanderen, plus vier exploratieve case-studies: het cultureel centrum De Warande in Turnhout, het Museum voor Schone Kunsten en het Mukha in Antwerpen, en een 'amateuristische' cultuurbeoefening, m.n. de muziekfederaties.