Overheid wil greep op luchthaven niet lossen

(tijd) - Minister van Vervoer Daerden legt vandaag een voorontwerp van wet voor dat op termijn de eenheid van beheer op de nationale luchthaven moet realiseren. Het gaat naar verluidt om 'een originele' oplossing, waarbij de overheid de controle over Zaventem niet uit handen geeft. Er komen twee entiteiten die 'gelinkt' worden door een overlegorgaan. Een beheerscontract tussen de regering en de luchthaven moet de gevaren van de monopoliestructuur opvangen. De precieze inhoud van het voorstel van de minister wordt vandaag allicht verduidelijkt op een persconferentie. Uit de inlichtingen die de redactie kon inwinnen, blijkt dat de overheid niet van plan is de controle over de nationale luchthaven uit handen te geven. Dat was ook te verwachten, vooral na de felle reactie van vice-premier Di Rupo in verband met de denkoefening van John Goossens over een verdere privatisering van Belgacom. Anderzijds is Daerden ook niet van plan BATC uit te kopen.