Overheid wil HST-schuld grotendeels debudgetteren

(tijd) - Het staat nu vrijwel vast dat gedelegeerd bestuurder Etienne Schouppe zijn slag bij de overheid heeft thuisgehaald. Hij mag rekenen op extra middelen, onder meer via een nieuwe debudgetteringsoperatie. Zaak is nu de vakbonden zover te krijgen dat ze instemmen met een interne besparing van 70 miljard. Volgende week wordt daarover verder gepraat, maar de kans op succes is na de ambtenarenbetoging van gisteren niet erg groot.In antwoord op verschillende interpellaties in de kamercommissie bevestigde minister van Verkeer Michel Daerden woensdag dat de regering een speciale financieringsmaatschappij voor de HST wil oprichten. De Franstalige pers bracht daar gisteren meer details over. De nieuwe maatschappij zou een kapitaal van minstens 50 miljard meekrijgen.