Advertentie
Advertentie

Overheiden financiële informatie

Reuters vecht aanspraken van Beurs- en Bankkommissie aan (tijd) - In een gesprek met L'Echo de la Bourse (Tijd, 22 mei) eisten zowel voorzitter Jean Peterbroeck van de Beurskommissie als voorzitter Jean- Louis Duplat van de Bankkommissie het recht op, om vóór het publiek in kennis gesteld te worden van okkasionele mededelingen vanwege beursgenoteerde vennootschappen. De Bankkommissie wil deze mededelingen nl. kunnen "kontroleren', terwijl de Beurskommissie wenst te kunnen uitmaken of de notering moet worden geschorst. In een brief aan L'Echo reageerde Reuters zopas tegen deze aanspraken. Niet alleen het persagentschap Reuters, maar alle gespecializeerde informatieverspreiders waaronder de uitgever van deze krant, verzetten zich tegen de door allerlei overheden gewenste "informatievertraging'. Voor wat de aanspraken van de Beurskommissie betreft, kreeg de informatiesektor tijdens het interview met de geciteerde krant, al de steun van de voorzitter van de Bankkommissie. Deze wees er op dat de Europese richtlijnen uitdrukkelijk een gelijktijdige in formatievan de bevoegde overheden én van het publiek voorzien. Duplat baseert zich voor de aanspraken van zijn eigen Bankkommissie op een volgens hem elders in de Euro-richtlijnen voorziene voorafgaande kontrole van de inhoud van de mededelingen.