Overheidsbedrijven wachten op autonome lente

(tijd) - De wet van 21 maart 1991 "betreffende de hervorming van sommige ekonomische overheidsbedrijven' is één van de belangrijkste hervormingen waarmee Martens VIII is bezig geweest. De wet geeft RTT, Post, NMBS en RLW grotere autonomie via de formule van beheerskontrakten met de overheid. Behalve voor Belgacom - hoewel - zette de regering al meteen vraagtekens achter de beoogde autonomie toen ze de benoemingen van de raden van bestuur en direktiekomitees bekendmaakte. Het zal nu van deze politiek benoemden zelf afhangen in welke mate de nieuwe wet make up is, dan wel een kader om zich van de politieke broodheren te bevrijden. De wet zet een nieuw statuut op de sporen voor de NMBS, de RTT - die Belgacom wordt - voor de Regie der Posterijen die "De Post' wordt en voor de Regie der Luchtwegen, die wordt omgedoopt tot Nationale Maatschappij der Luchtwegen. Naast De Post en Belgacom komt er een Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telekommunikatie die de administratieve regelgeving inzake post en telekom moet overnemen. Ook werd de hele telekomwetgeving in een apart luik van de wet vernieuwd en aangepast aan de Europese richtlijnen. Oorspronkelijk was het de bedoeling ook de Regie voor Maritiem Transport (RMT) via deze wet te vernieuwen. Minister Dehaene opteerde echter voor privatizering. Maar het ziet er nu meer en meer naar uit dat de overheid de RMT niet kwijt geraakt en het nieuwe statuut ook op de RMT van toepassing zal worden.