Overheidsevaluatie van FDA

WASHINGTON (reuter) - De Amerikaanse minister voor openbare gezondheid Louis W. Sullivan stelde een panel samen dat de positie van de Food and Drug Administration (FDA) moet onderzoeken en binnen het jaar aanbevelingen formuleren.