Overheidsinvesteringen daalden afgelopen jaren met 42%

(tijd) - "De gemiddelde jaarlijkse reële groei van de overheidsinvesteringen tussen 1975 en 1989 was negatief en bedroeg -3,5%. Het investeringsvolume van de openbare sektor lag in '89 ruim 42% beneden het peil van '75'.