Overheidsschuld heeft in EU-landen ongeveer dezelfde structuur

BRUSSEL (tijd) - De structuur van de overheidsschuld van de EU-lidstaten vertoont naast specifieke nationale kenmerken, ook een aantal algemene kenmerken. Dat blijkt uit een studie van het Europees Bureau voor de Statistiek (Eurostat) die op de periode 1991-1996 betrekking heeft. De studie slaat op de vijftien EU-lidstaten en Noorwegen.Over het algemeen was de centrale overheid verantwoordelijk voor 75 procent van de overheidsschuld. In Griekenland, Ierland, Italië, Portugal en Groot-Brittannië zorgde de centrale overheid voor meer dan 95 procent van de overheidsschuld. In België, Denemarken, Oostenrijk, Finland (sinds 1994) en Zweden schommelde dit aandeel tussen 90 en 95 procent. In Duitsland, Spanje, Frankrijk en Nederland lag het tussen de 75 en 90 procent.