Advertentie
Advertentie

'Overheidsschuld van 100 procent is te hoog'

(tijd) - Als goeverneur Fons Verplaetse van de Nationale Bank 'als ekonoom' meent dat het volstaat de overheidsschuld terug te dringen tot 100 procent van het bruto binnenlands produkt (BBP), dan slaat hij 'als ekonoom' de bal mis. Dat is althans het eensluidend oordeel van drie kollega-ekonomen die de redaktie om een reaktie op de verklaring van de goeverneur vroeg. De drie beklemtonen in koor dat een ingrijpende budgettaire sanering en een sterke verlaging van de overheidsschuld niet deflatoir zijn.Verplaetse zei eergisterenavond dat een overheidsschuld van 100 procent van het BBP geen probleem vormt voor de Belgische ekonomie en suggereerde dat het wellicht beter zou zijn om een dergelijke schuldratio na te streven dan de norm van 60 procent die is voorzien in het Verdrag van Maastricht. Hij beklemtoonde wel dat hij sprak als ekonoom en niet als goeverneur van de Nationale Bank. De schuldratio bedroeg vorig jaar 136 procent.