Advertentie
Advertentie

Overheidstekort 1996 sluit af op 3,4 procent

(tijd) - Op basis van de nu bekende gegevens zal ons land 1996 afsluiten met een totaal overheidstekort van 3,4 procent van het BBP, of 0,4 procent meer dan de oorspronkelijke doelstelling. Toch toonden federaal minister van Begroting Herman van Rompuy en zijn collega van Financiën Maystadt zich gisteren tevreden mensen. Want ondanks een aantal tegenslagen is de regering er volgens hen door een strakke beheersing van de federale uitgaven in geslaagd om de schade te beperken. VLD-begrotingsexpert Daems spreekt over 'misplaatst triomfalisme'.Toen de kersverse regering-Dehaene II in de zomer van 1995 de begroting voor 1996 opstelde rekende ze er nog op om de Maastricht-norm van drie procent reeds dan te halen. In de loop van het afgelopen jaar werd steeds duidelijker dat dit te ambitieus was. Toen in oktober de begroting voor 1997 voorgesteld werd, hanteerde de regering voor '96 al het cijfer van 3,3 procent. Uiteindelijk zou het 3,4 worden. Voor die relatieve tegenvaller zijn drie factoren verantwoordelijk. De tegenvallende groei zorgde voor minder fiscale inkomsten en meer werkloosheidsuitgaven. De roerende voorheffing bracht minder op dan verhoopt door de vlucht naar niet-belaste spaarvormen zoals het spaarboekje. Ten slotte bleek in december dat de ziekteverzekering het jaar zou afsluiten met een put van 25 miljard die door de RSZ met leningen zal moeten gevuld worden.