Advertentie
Advertentie

'Overheidstekort in '96 lager dan 3 procent'

(tijd) - Het Gemeentekrediet meent dat de maatregelen in de begroting 1996 het overheidstekort zullen terugdringen tot minder dan 3 procent van het bruto binnenlands produkt. In een conjunctuuranalyse voorspelt het Gemeentekrediet een deficit van slechts 2,8 procent. De Kredietbank is iets voorzichtiger en verwacht een tekort van 3 procent.Het Gemeentekrediet omschrijft de begroting 1996 als voorzichtig. Econoom Jacques de Pover merkt op dat de begroting slechts gedeeltelijk rekening houdt met de daling van de niet-rente-uitgaven die tijdens de eerste acht maanden van dit jaar plaatsvond. Bovendien gelooft hij dat de belastingontvangsten hoger kunnen uitvallen dan voorzien en dat de rentelasten lager kunnen zijn dan begroot.