"Overheidstekort ligt hoger dan 6,8 procent'

(tijd) - "Momenteel wordt gesteld dat het overheidstekort in '92 6,8 procent van het reële BNP bedroeg. In dit cijfer wordt echter nog geen rekening gehouden met de debudgetteringen en met de cijfers van de lokale besturen. Daarbij komt dat de ekonomische groei niet 1,25 procent maar hoogstens 1,0 procent bedraagt. En dit jaar zal de groei nog geen derde bedragen van wat de regering voorzag', aldus Tony Vandeputte, gedelegeerd bestuurder van het VBO, in een interview met de Tijd.