Advertentie
Advertentie

Overheidsuitgaven stijgen veel te snel

(tijd) - De overheid heeft de jongste vijf jaar sterk geprofiteerd van de dalende rentelasten. Ze gebruikte die meevaller vooral om haar uitgaven flink te verhogen, want het begrotingssaldo verbeterde weinig. De sterke stijging van de overheidsuitgaven is niet houdbaar. De rentelasten zullen de komende jaren minder of niet meer dalen en de overheid moet begrotingsoverschotten opbouwen.