Overheidsvakbonden en regering leggen timing vast

(tijd) - Gisteren ontvingen eerste minister Martens en een aantal van zijn kollega's de vertegenwoordigers van de drie grote vakbonden van het overheidspersoneel. Het was een eerste verkennende gespreksronde over een nieuw programmatie-akkoord voor 1990. Gisteren beperkte de vergadering zich tot het vastleggen van een soort timing. De gesprekken zullen wellicht een paar maanden in beslag nemen en de diskussies beloven geanimeerd te worden. De vakbonden willen een substantiële loonsverhoging voor het overheidspersoneel terwijl de regering zal aanvoeren dat de budgettaire ruimte daarvoor uiterst gering blijft.