Overheidsvakbonden zetten licht op groen voor enig statuut

De overheidsvakbonden hebben gisteren het licht op groen gezet voor de uitvoering van het enige statuut in de ministeries en een aantal instellingen van openbaar nut. Bedoeling is om het groot aantal statuten in de overheidsdiensten af te schaffen en te vervangen door twee kategorieën van personeel, nl. statutaire ambtenaren en kontraktuele personeelsleden. Minister voor ambtenarenzaken Hansenne zal zijn voorstellen, waarover gisteren overeenstemming werd bereikt, nu in juridische teksten gieten.