Overheveling kijk- en luistergeld vanaf 1992 niet uitgesloten

(tijd) - Op het overlegkomitee regering-executieven is gisteren niet ingegaan op de vraag van de Franse gemeenschap om het kijk- en luistergeld in 1991 integraal over te dragen aan de gemeenschappen. Dat zou 5,6 miljard fr. extra inkomsten opleveren voor de gemeenschappen. De regering sluit echter niet uit dat de overheveling er komt vanaf de begroting '92 die volgende zomer wordt opgesteld.