Overijverige bankiers

(tijd) - Niet alleen beleggers tonen belangstelling voor de Belgacom-aandelen. Ook sommige bankiers beijveren zich om de stukken aan de man te brengen. In Wallonië liet een kantoorhouder van een bankfiliaal zich al twee weken geleden opmerken door op een groot bord reclame te maken voor de beursgang met de tekst 'Informeer u hier'. Veel informatie kon de man zijn klanten echter nog niet bezorgen omdat nog maar weinig gegevens bekend waren.