Overkapaciteit in etyleensektor kan nog een jaar aanslepen

AMSTERDAM (tijd/reuter) - De Europese petrochemische bedrijven zullen de komende 18 maanden tussen 5 en 8 procent van hun produktiekapaciteit voor etyleen sluiten. De produktiekapaciteit die daardoor van de markt verdwijnt, is niet veel kleiner dan wat de Europese petrochemische federatie (APPE) het afgelopen jaar wilde doen sluiten. "Toch zal dit niet volstaan om de rendabiliteit van de sektor nog dit jaar fors op te krikken', zeggen analisten. Het goede nieuws is dat de prijzen volgend jaar sterk zouden stijgen.Op het einde van het afgelopen jaar kwam APPE met een voorstel op de proppen om de overkapaciteit in de sektor te verminderen. De schattingen van de overkapaciteit in Europa gaan van 2 miljoen ton tot 4 miljoen ton per jaar. APPE wilde dat de etyleenproducenten een financiële bijdrage zouden leveren aan een sluitingsfonds in funktie van hun etyleenkapaciteit. Met dat fonds zouden dan de kosten van het sluiten van kapaciteit vergoed worden. Het plan werd echter in december door de producenten verworpen.