Overleg bonden en direktie over versnelde KS- sluiting

(tijd) - De direktie van de Kempense Steenkoolmijnen gaat overleg plegen met de mijnwerkersvakbonden over een eventuele versnelde sluiting van de nog resterende mijnen in het Westelijk bekken. De uiterste sluitingsdatum lijkt nu wel zeker in 1996 te liggen. De Vlaamse regering wil aan KS immers geen frank méér uitgeven dan de financiële enveloppe die de nationale regering destijds voorzag. Die liep tot 1996. De KS-direktie opteert er echter voor de KS reeds in 1992 te sluiten. De bonden van hun kant staan op het behoud van de huidige KS-tewerkstelling tot 1996.