Overleg EG-Athene over landbouwprijzen

Een Griekse regeringsafvaardiging pleegt vandaag in Brussel overleg met de Europese kommissie over het Griekse veto tegen de landbouwprijzen 1988-89, zoals ze vrijdag jl. in Luxemburg door de elf overige lidstaten werden goedgekeurd. Griekenland neemt geen vrede met een ontmanteling van zijn negatieve monetaire kompenserende bedragen met 14,5 % (waardoor de prijzen in drachme met evenveel omhoog gaan) en eist een ontmanteling van zijn MKB met 24 % voor plantaardige en met 18,5 % voor dierlijke produkten. Indien hierover vandaag overeenstemming wordt bereikt, zullen de EG-landbouwministers die overmorgen in Luxemburg opnieuw bijeen zijn voor een visserij-raad, de beslissing over de landbouwprijzen definitief kunnen bevestigen.