Advertentie
Advertentie

Overleg over aanvullende personenbelasting

(belga) - De Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten mag deelnemen aan de werkzaamheden van de werkgroep over de doorstorting van belastingen aan de gemeenten. Deze werkgroep is werkzaam binnen het overlegkomitee regering-executieven en werd opgericht nadat de federale overheid een voorschot van vijf miljard had teruggevorderd van de gemeenten. De werkgroep moet een strukturele regeling uitwerken voor een regelmatige maandelijkse doorstorting aan de gemeenten van de aanvullende personenbelasting.