Overleg over Minderhedenverdragmaakt Vlaamse oppositie ongerust

(tijd) - De aankondiging dat er zaterdag in de Senaat informeel overlegd wordt over de toepassing van het Kaderverdrag over de bescherming van nationale minderheden wekt bij de oppositie in het Vlaams Parlement de vrees dat de ratificatie van het verdrag in een stroomversnelling komt. De Vlaamse regering handhaaft haar standpunt dat er in België en in Vlaanderen geen nationale minderheden zijn, en dat het verdrag pas geratificeerd kan worden als er overeenstemming is over het begrip nationale minderheid.