Overleg over wetenschapsbeleid krijgt nieuw kleedje

(tijd) - Met een vertraging van 18 jaar paste de regering gisteren het overleg over het wetenschappelijk beleid in ons land aan aan de realiteit van de staatshervorming. Al in 1980 was beslist dat de Nationale raad voor Wetenschapsbeleid zou vervangen worden door een Federale Raad voor Wetenschapsbeleid, waarin ook de gewesten en gemeenschappen hun zeg krijgen. Twee KB's voeren die beslissing nu uit. De nieuwe raad krijgt 33 leden. 16 worden aangewezen door de federale regering, 17 door de gewesten en gemeenschappen. Eerder was al beslist dat Hugo Weckx de voorzitter wordt van de nieuwe adviesinstelling.