Overleg tussen verzekeraars en makelaars in nieuwe banen geleid

(van onze medewerker) (tijd) - Eindelijk is er één enkele konfederatie die alle verzekeringsbemiddelaars wil groeperen. Het belang hiervan zal niemand ontgaan. Eén grote konfederatie kan met meer gezag spreken dan twee afzonderlijke federaties, zelfs al spelen enkele grotere makelaarskantoren niet mee. Verzekeraars hadden destijds twee gesprekspartners en de verstandhouding tussen deze twee laatste was vaak ver te zoeken. Al wie zich ingezet heeft om die eenheid te verwerven verdient alle waardering. Ze hebben heel wat obstakels moeten overwinnen. Vele van die hindernissen lagen trouwens op het louter emotionele vlak. En hindernissen in de gevoelssfeer blijken moeilijk op te ruimen. Het is duidelijk dat leverancier en distributeur regelmatig gekonfronteerd worden met gezamenlijke problemen. Soms liggen hun belangen trouwens diametraal tegenover elkaar. Het moet dus tot overleg komen. In het verleden is er reeds vaak en lang overleg gepleegd.