Advertentie
Advertentie

Overleg witte woede is dansen op slappe koord

(tijd) - Het overleg over een nieuw sociaal akkoord voor de gezondheidssector sleept aan. De gesprekken tussen de federale regering en de vakbonden heten 'constructief' te verlopen, maar beide partijen blijven behoedzaam in hun verklaringen. Een akkoord is nog niet binnen handbereik. En dat heeft alles te maken met het feit dat de stokpaardjes van de federale regering en de eisen van de vakbonden niet in elkaar passen.