Advertentie
Advertentie

Overlegkomitee bespreekt winstverdeling Loterij

(tijd) - Het Overlegkomitee heeft beslist dat de federale regering moet overleggen met de gemeenschappen en gewesten over de winstverdeling van de Nationale Loterij indien de gesubsidieerde instellingen onder de bevoegdheid van de deelgebieden vallen. De federale ministerraad besliste vorige maand om een deel van de opbrengsten van de Nationale Loterij toe te kennen aan filmproduktiemaatschappijen en aan sommige scholen voor buitengewoon onderwijs. De Vlaamse regering stapte daarop naar het Overlegkomitee. Ze vond dat de federale regering zich met deze beslissing op het exclusieve bevoegdheidsterrein had gewaagd van de gemeenschappen. Het Overlegkomitee, onder voorzitterschap van premier Dehaene, heeft zich dus aangesloten bij deze zienswijze.