Advertentie
Advertentie

Overlegkomitee betrekt regio's bij krisisplan

(tijd) - Het overlegkomitee tussen de federale regering en de gewest- en gemeenschapsregeringen heeft gisteren afspraken gemaakt over de manier waarop de federale overheid en de gemeenschappen en de gewesten kunnen samenwerken inzake werkgelegenheid. Het overleg wordt vanaf nu voorbereid in een werkgroep en wordt opgestart zodra de federale regering klaar is met haar krisisplan. Tewerkstelling is een van de grote pijlers van dat plan, maar is grotendeels een bevoegdheid van de gewesten. De gesprekken zullen slaan op de wijze waarop de opbrengst van de loonmatiging kan dienen voor werkgelegenheid, over de manier waarop de bevoegdheid voor steunmaatregelen bij het aantrekken van investeringen kan gebundeld worden met de inspanningen van de federale overheid en over mogelijke samenwerkingsvormen bij specifieke projekten zoals de veiligheidskontrakten met de steden.