Overname failliete draadspinnerij Euromotte andermaal uitgesteld

(tijd) - De overname van het failliete Euromotte is nog steeds niet gebeurd, ondanks het aflopen op vrijdag 31 maart van de vervaldag die door de handelsrechtbank van Doornik is opgelegd. Na deze vervaldag werd het vonnis van de rechtbank nietig, zodat de hele zaak dreigde te mislukken. Om deze impasse te doorbreken hebben de curatoren beroep aangetekend, waardoor ze het voorbeeld volgen van overnamekonkurrent Utexbel, die al op 21 maart beroep aantekende. Het laatste woord in deze aanslepende affaire is nu aan het hof van beroep in Bergen. Op 28 februari gaf de handelsrechtbank van Doornik de curatoren van de failliete Euromotte-groep (Euromotte, Eurofil, Eurotops en Eurofibre) uit Moeskroen de toestemming om de activa van het bedrijf te verkopen aan de vroegere eigenaar, de groep Verbeke-Van Damme. De beslissing was wel voorwaardelijk, vermits de rechtbank expliciet wilde dat de onderhandse akte over de verkoop voor 31 maart zou worden verleden. Na het verstrijken van deze deadline wordt het vonnis nietig.