Overname Stroh door Coors op dood spoor

(tijd) - De overname van de Amerikaanse brouwerij Stroh Brewery door konkurrent Coors zit op een dood spoor, wat de kans voor Interbrew om Stroh toch nog in te palmen vergroot. De meeste analisten in de VS menen echter dat de voorgestelde samenvoeging van de derde en vierde grootste brouwer in de VS alsnog plaats zal vinden.