Overnames duwen nettowinst KB Lux 8,3 procent hoger

(tijd) - Kredietbank Luxembourgeoise (KB Lux), de zusterbank van KBC, boekte vorig jaar een geconsolideerde nettowinst, deel van de groep, van 174,3 miljoen euro. Dat is een stijging van 8,1 procent ten opzichte van het voorgaande boekjaar.Dit resultaat kwam wel tot stand dankzij buitenlandse overnames, want KB Lux werkte in 2001 verder aan de uitbouw van een Europees netwerk van private bankiers. Na de overname van het Zwitserse Privagest, versterkte de KBC-zuster vooral haar aanwezigheid in Frankrijk en Groot-Brittannië. Bovendien deed KB Lux met de overname van financieel intermediair SIM Banconapoli & Fumagelli Soldan voor het eerst ook een stap op de Italiaanse markt.De nettowinst bij gelijkblijvende consolidatiekring kon de groep niet geven. Omdat beide jaren moeilijk vergelijkbaar zijn, hebben we dat cijfer niet berekend. 2000 was voor ons een uitzonderlijk jaar, waarin belangrijke uitzonderlijke meerwaarden werden gerealiseerd, luidde het excuus van woordvoerster Marie-Paulle Gillen.Opvallend is ook dat, ondanks de expansie, het totale geconsolideerde balanstotaal over 2001 met 3,6 procent zakte tot 30,7 miljard euro. Dat is het gevolg van de gevoelige maar bewuste vermindering van de kredietportefeuilles van Merck Finck in Duitsland en Brown Shipley in Groot-Brittannië, die hun activiteiten hebben geheroriënteerd, aldus KB Lux.De groep noteerde ook een sterke daling van de nettocommissies uit effectenverrichtingen, die bij gelijkblijvende consolidatiekring met 15 procent zakten. Inclusief overnames, bleef de daling beperkt tot 3,6 procent. De algemene kosten stegen met 6 procent, maar daalden bij gelijkblijvende consolidatiekring met 1 procent. NT