Advertentie
Advertentie

Overnemer moet fiscale schulden gefailleerde betalen

(tijd) - De onderhandse overdracht van een handelsfonds of een bedrijfsafdeling moet sinds 10 januari 1997 verplicht geregistreerd worden, ook al gebeurt die overdracht mondeling. Curatoren van een faillissement, die er vaak nog in slagen het handelsfonds van het failliete bedrijf te verkopen, leven echter in onzekerheid of die verplichting ook hen treft. De nieuwe regels verplichten de overnemer immers om ook de fiscale schulden van het failliete bedrijf eerst te voldoen. Dat en nog diverse andere 'onduidelijkheden' maken dat op het kabinet van Financiën reeds is begonnen aan de voorbereiding van een nieuwe versie van het betreffende koninklijk besluit van 12 december 1996 dat werd genomen in het kader van de strijd tegen de fiscale fraude en de betere inning van de belasting. Technisch gaat het om een volmachtenbesluit, dat thuishoort onder de brede paraplu van de EMU-wet die de Belgische begroting in overeenstemming moet houden met de Maastricht-begrotingsnorm. De maatregel, die neerkomt op de invoering van een nieuw artikel 442bis in het Wetboek Inkomstenbelastingen (WIB92) moet voorkomen dat het handelsfonds van een bedrijf of een bedrijfsafdeling wordt overgelaten vooraleer alle directe belastingen zijn betaald. Voorheen kon de fiscus dergelijke overdracht enkel vaststellen wanneer die gebeurde in een authentieke akte voor een notaris, zoals bij inbreng in natura in een andere vennootschap. Sinds 10 januari moeten ook alle onderhandse (schriftelijke én mondelingen) overdrachten van handelsfonds en bedrijfsafdeling alsook alle akten die in het buitenland zijn verleden, verplicht binnen de vijftien dagen na de overeenkomst geregistreerd worden bij het Registratiekantoor.