Overschot EU-budget bezorgt België begrotingsmeevaller

(tijd) - Een fors overschot op de Europese begroting van 2001 bezorgt de EU-lidstaten een begrotingsmeevaller. Alle EU-landen zien hun bijdrage aan de EU-begroting van dit jaar verminderen. België moet dit jaar 485 miljoen euro minder bijdragen. Dat is meer dan de 350 miljoen euro waar de regering bij de begrotingscontrole rekening mee had gehouden.