Advertentie
Advertentie

Overschot lopende rekening bereikt rekordniveau

(tijd) - Het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans van de BLEU is vorig jaar lichtjes gestegen tot 410 miljard frank en bereikte daarmee een rekordniveau. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Nationale Bank. Het lopend overschot, dat vooral te danken is aan België, deed het buitenlands vermogen van ons land toenemen. Ondertussen vervijftigvoudigde het tekort van de portefeuillebeleggingen tot 487 miljard.Het netto buitenlands vermogen van een land is gelijk aan de som van de saldi van de lopende rekening in het verleden, na korrektie voor meer- of minwaarden. De Belgische ekonomie bouwde sinds 1985 een groot buitenlands vermogen op, dat eind vorig jaar 20 procent van het bruto binnenlands produkt bedroeg of circa 1.500 miljard frank.