Advertentie
Advertentie

Overschot lopende rekening daalt in eerste kwartaal

(tijd) - Het overschot van de Belgische lopende rekening daalde in het eerste kwartaal tot 79 miljard frank tegenover 86 miljard in dezelfde periode van vorig jaar. De daling van het surplus was vooral te wijten aan de verslechtering van het goederen- en het dienstenverkeer. Ondertussen vertoonden de portefeuillebeleggingen van de BLEU een tekort van 261 miljard, maar dit was vooral te wijten aan transacties van Luxemburgse sicavs. Uit de cijfers van de Nationale Bank blijkt dat het boni van het Belgische goederenverkeer verminderde met 3,6 miljard tot 69,4 miljard. Ondanks de negatieve invloed van de Aziatische crisis bleef het overschot van het algemeen goederenverkeer toenemen. Het kleinere surplus van het totale goederenverkeer was te wijten aan de kleinere bijdrage van het loonwerk en goederen die in havens werden gekocht.