Advertentie
Advertentie

Overschot lopende rekening groter dan verwacht in 1996

(tijd) - De lopende betalingsbalans van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) sloot in 1996 met een overschot van 476,7 miljard frank, zo blijkt uit gegevens van de Nationale Bank. Het surplus ligt hoger dan verwacht. In haar jaarverslag, dat in februari verscheen, raamt de Nationale Bank het boni op 455 miljard. De meevaller is uitsluitend te danken aan België. Het lopend overschot van ons land bedraagt immers 390,9 miljard in plaats van 362 miljard.Het goederenverkeer van de BLEU vertoont een overschot van 310,3 miljard frank. Dit surplus is traditioneel afkomstig van België, want in Luxemburg is er een tekort. Het boni van het dienstenverkeer daarentegen, dat 85 miljard frank bedraagt, is vooral te danken aan Luxemburg, dat gespecialiseerd is in financiële diensten. In België leveren het vervoer, andere diensten aan ondernemingen en overheidsdiensten een belangrijke positieve bijdrage tot het saldo van het dienstenverkeer. Maar dit wordt bijna volledig gecompenseerd door het groot tekort van het reisverkeer. Belgische toeristen spenderen in het buitenland ongeveer 100 miljard meer dan wat buitenlandse toeristen uitgeven in ons land.