Advertentie
Advertentie

Overschot lopende rekening verdrievoudigt tot 115 miljard

(tijd) - Het overschot op de lopende rekening van de BLEU is tijdens het eerste halfjaar meer dan verdrievoudigd, zo blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Voorlopige gegevens suggereren dat deze aanzienlijke vooruitgang, 115 miljard tegenover 34 miljard, zich in juli en augustus heeft voortgezet. Een en ander is gedeeltelijk te danken aan de kapitaaluitvoer van Duitsland naar Luxemburg. De forse aangroei van het lopend overschot van de Belgisch-Luxemburgse Ekonomische Unie (BLEU) is vooral toe te schrijven aan de opbrengsten uit beleggingen en investeringen. Deze opbrengsten weerspiegelen de sterk gestegen aktiviteit van Luxemburgse beleggingsinstellingen voor rekening van niet-ingezetenen. De Nationale Bank verwijst impliciet naar de kapitaalvlucht van Duitsland naar Luxemburg. Duitse spaarders reageerden immers op de invoering van een roerende voorheffing per 1 januari 1993.