Overschrijding melkquota kan Belgische boeren 750 miljoen frank kosten

BRUSSEL (tijd) - De Belgische melkproduktie zal tijdens de campagne 1995-1996, die eind maart afloopt, waarschijnlijk 50 miljoen liter boven het produktiequota liggen. Volgens het Europese quotastelsel voor de melksector, kan die overschrijding voor de Belgische melkveehouders een totale boete van 750 miljoen frank opleveren.Die gegevens werden maandag door Het Belang van Limburg bekendgemaakt en ons door Eddy Leloup, adviseur voor het zuivelbeleid van de Belgische Boerenbond, bevestigd. Om de produktie toch onder het quotum te houden, zou de melkproduktie van een hele week moeten worden uitgeschakeld, wat een moeilijk haalbare kaart lijkt.