Advertentie
Advertentie

Overschrijvingen in euro verdubbelen in juli

(tijd) - Het aandeel van de overschrijvingen in euro verdubbelde in juli tot 13,3 procent voor de automatische overschrijvingen en 6 procent voor de overschrijvingen op papier. Dit blijkt uit gegevens van de Nationale Bank. De sterke toename van het gebruik van de eenheidsmunt is vooral een gevolg van de start van de omschakeling van de bankrekeningen in euro.Het plan voor de overgang naar de chartale euro bepaalt dat de banken op eigen initiatief de rekeningen en andere producten van hun klanten mogen omschakelen in euro. Fortis Bank startte al begin juli met de omschakeling van de rekeningen van de particulieren en KMOs en wil deze operatie afronden tegen eind augustus. De BBL converteerde op 21 juli alle bankrekeningen van de particulieren. KBC en Dexia beginnen met de aanpassing na de zomervakantie.De Belgische Vereniging van Banken beschikt nog niet over cijfers over het aantal omgezette bankrekeningen. Maar zij vernam bij de Nationale Bank dat de conversie al een duidelijke invloed heeft op het gebruik van de euro. Bij de automatische overschrijvingen steeg het aandeel van de verrichtingen in euro van 6 procent in juni tot 13,3 procent in juli. Bij de overschrijvingen op papier nam het percentage toe van 3,2 tot 6 procent.Bij de cheques, domiciliëringen en handelswissels is geen versnelling merkbaar en duurt de licht stijgende trend voort. In juli luidde 2,6 procent van de cheques, 8,3 procent van de domiciliëringen en 12,8 procent van de handelswissels in euro. WV