Advertentie
Advertentie

Overslag in Rotterdamse haven daalt met bijna 1 procent

(tijd) - De goederenoverslag in Rotterdam is in 1996 gedaald met 0,9 procent tot 290,6 miljoen ton. In 1995 noteerde de haven nog een recordcijfer van 294,3 miljoen ton. De voornaamste oorzaak van de achteruitgang ligt in de sterke daling van de aanvoer van ijzererts. De doorvoer naar Duitsland was dit jaar 7 miljoen ton minder dan in 1995, een teruggang met 16,4 procent.De meeste havens in noordwest-Europa hadden dit jaar te kampen met teruglopende overslagcijfers. De havens van Hamburg tot en met Le Havre noteerden gezamenlijk een teruggang met 1 procent. Dat betekent dat Rotterdam zijn marktaandeel handhaafde op een 42 procent.