Overstromingsgebieden vervangen stormvloedkering

(tijd) - Om zich beter te beveiligen tegen overstromingen in het Zeescheldebekken, moet Vlaanderen kiezen tussen de bouw van een stormvloedkering en de aanleg van nog eens 4.000 ha gecontroleerde overstromingsgebieden (GOGs). De politiek moet, na een maatschappelijk debat, tegen eind 2004 de knoop doorhakken. Alles wijst erop dat gekozen wordt voor het GOG-scenario, om zoveel mogelijk ruimte aan de Schelde terug te geven.