Overtallig kine-personeel kan betaald studeren

BRUSSEL (tijd) - Vastbenoemde hogeschoolleerkrachten die door de rationalisatie van het kinesitherapieonderwijs hun baan verliezen, behouden hun volledige wedde wanneer zij opnieuw gaan studeren. Die nieuwe vorm van sociale begeleiding staat in het gewijzigde ontwerpdecreet over de hervorming van de kine-opleiding dat de Vlaamse regering dinsdag goedkeurde. Over het principe dat de studieperiode gelijkgesteld wordt met tewerkstelling, had minister van Onderwijs Luc van den Bossche de nacht voordien een akkoord bereikt met de schoolbesturen en de vakbonden.De vergadering van de Vlaamse regering stond gisteren grotendeels in het teken van het onderwijs. Allereerst werden in het ontwerpdecreet over de hervorming van de kine-opleiding, dat op 25 maart was goedgekeurd en bepaalt dat van september af alleen de KU Leuven en drie hogescholen nog kinesitherapeuten mogen opleiden, enkele nieuwe bepalingen opgenomen. Vanaf het academiejaar 1998-1999 wordt het aantal studenten beperkt ('numerus fixus'); het toelatingsexamen dat dan wordt ingevoerd, is meteen een vergelijkend examen.