Advertentie
Advertentie

Overzicht van de meest recente fiskale hervormingen (1)

Zoals reeds aangehaald in een vorig wegwijs, is het een traditie geworden dat de regering jaarlijks twee maal een fiskale wet baart, gemakkelijkheidshalve een zomer- en een winterwet. Deze traditie getrouw blijvend, verscheen in het Belgisch Staatsblad van 31.12.92 de wet van 28.12.92 houdende fiskale, financiële en diverse bepalingen.