Advertentie
Advertentie

Ozonkonferentie beslist tot produktiestop cfk's tegen 2000

LONDEN (belga) - De geïndustrializeerde landen zijn in Londen overeengekomen de produktie van cfk's en andere stoffen die de ozonlaag aantasten, stop te zetten tegen het jaar 2000. De EG-landen pleitten voor een definitieve stopzetting tegen 1997 en een produktievermindering van 60% tussen 1991 en 1997. De Amerikanen konden zich hier niet mee verzoenen. Er werd wel overeengekomen om in 1992 over een herziening te praten. De besluiten van de konferentie betekenen toch een aanzienlijke verscherping van het protokol van Montreal (1987) waarin tegen 2000 slechts een halvering van de cfk- produktie was gepland. Het nieuwe akkoord voorziet in een halvering van de cfk-produktie tegen 1995, een vermindering met 85% tegen 1997 en een totale eliminering tegen 2000. Een dozijn Europese landen (waaronder België) en Nieuw-Zeeland en Australië verbinden zich ertoe de produktie van cfk's stop te zetten tegen het jaar 1997. De konferentie keurde voorts de oprichting goed van een fonds van 240 miljoen dollar om de Derde Wereld bij te staan in de omschakeling naar ozonvriendelijke stoffen.