Ozonlaag is tegen 2000 reeds 20% dunner

BRUSSEL (tijd) - Het gevaar voor een gat in de ozonlaag boven het noordelijk halfrond is momenteel geweken. Zo blijkt uit voorlopige resultaten van grootscheeps onderzoek in Europa. Maar afgelopen winter was het ozongehalte in de noordelijke hemisfeer uitzonderlijk laag. En tegen het jaar 2000 kan de ozonlaag reeds 20% dunner zijn dan pakweg twintig jaar geleden. De Amerikaanse ruimtevaartorganizatie NASA merkte in januari een abnormale verdunning op van de ozonkoncentratie boven Noord-Europa. Volgens haar wees dit erop dat de ozonlaag, die beschermt tegen de schadelijke ultraviolette straling van de zon, gestaag afbrokkelt. De NASA sloot een gat in de ozonlaag van het noordelijk poolgebied niet uit.