Advertentie
Advertentie

P&V vindt zorgverzekering goede zaak voor belegger

BRUSSEL (tijd) - P&V Verzekeringen brengt een zorgverzekering voor ouderen op de markt die zowel de lichamelijke afhankelijkheid als de psychische afhankelijkheid dekt. Om de overgang die financieel zwaar kan doorwegen, op te vangen, keert P&V een 'startkapitaal' uit van zodra de verzekerde afhankelijk wordt. Dan volgen maandelijkse uitkeringen. Wie overlijdt zonder zorgbehoevend te zijn geweest, laat zijn nabestaanden toch een zeker overlijdenskapitaal na. De aanslepende betwistingen rond de noodzaak en de structuur van een algemene zorgverzekering voor ouderen, die niet-medische kosten vergoedt van wie afhankelijk wordt, en het wettelijke verbod van samenwerking op dit vlak tussen verzekeraars en ziekenfondsen, zet steeds meer verzekeraars ertoe aan om een eigen zorgverzekering te lanceren. Het aanbod is nog beperkt maar alles wijst erop dat in het najaar zowat alle Belgische verzekeraars een zorgverzekering zullen aanbieden. De behoeften groeien snel. Een steeds groter deel van de bevolking wordt ouder dan 50 jaar als gevolg van de naoorlogse geboortengolf. Tegelijk neemt ook het langlevenrisico toe omdat de gemiddelde levensverwachting elk jaar met één kwartaal stijgt. De kans dat mensen zorgbehoevend worden en de potentiële duurtijd van die zorgbehoevendheid neemt in dezelfde mate toe. De lange duurtijd en de vaak heel arbeidsintensieve aard van de bijstand maken dat familieleden steeds minder in staat zijn om die bijstand in gezinsverband te leveren.