Advertentie
Advertentie

Paars-groen snijdt euthanasiedossier aan

(tijd) - SP-voorzitter Fred Erdman heeft het wetsvoorstel over euthanasie opgevist, dat hijzelf en Robert Lallemand (PS) op het einde van de vorige legislatuur in de Senaat hadden ingediend. Hij diende het opnieuw in de Kamer in. Paars-groen wil werk maken van een aantal ethische dossiers, die in de vorige legislatuur nog al te veel taboe waren. Volgens paars-groen is inzake het euthanasiedossier een doorbraak mogelijk. Liefst in consensus met de CVP, maar als het moet zonder.Wat de ethische vraagstukken betreft, moet het parlement zijn volle verantwoordelijkheid kunnen opnemen en 'dit op basis van ieders individueel geweten en overtuiging, onder meer inzake euthanasie', zo staat in het federaal regeerakkoord. Als paars-groen een 'historische kans' inhoudt, dan geldt dat zeker voor ethische kwesties. De CVP verbood steevast alternatieve meerderheden als het ging over ethische kwesties, waardoor elk debat al bij voorbaat in de kiem werd gesmoord.