Paars schroeft milieu-inspanningen op

(tijd) - Na een mislukte poging in januari, bereikten de federale en gewestelijke overheden gisteren een akkoord over het bereiken van de Kyotodoelstellingen. De extra inspanningen die de federale overheid belooft, konden de Vlaamse overheid overtuigen zich achter de overeenkomst te scharen. De engagementen worden jaarlijks getoetst op hun effect.